Vad är en insekt?

Den som är intresserad av att börja samla på insekter bör känna till hur de lever, beter sig, utvecklas och förökar sig. Genom att förstå de grundläggande principerna för insekternas utveckling och beteende får du enklare att samla in och identifiera insekter. Denna kännedom ger dig också en fördel när det handlar om att bekämpa skadedjur.

Närmare 75 procent av alla djur på vår planet är insekter. Forskare har beskrivit och namngett ungefär 920 000 arter av insekter världen över, vilket representerar nästan 85 procent av alla kända djurarter. Faktum är att det finns fler arter av sländor än det finns olika arter av däggdjur. Det finns ungefär 9 000 fågelarter, men nästan dubbelt så många fjärilsarter. Med detta i åtanke är det inte så märkligt att man kan hitta insekter nästan överallt.

Det faktum att fler insektsarter är kända än alla andra djur- och växtarter tillsammans är fenomenalt, men denna siffra representerar dock inte alla insekter på jorden. Vissa experter uppskattar att det enorma antalet namngivna och undersökta insekter bara är en bråkdel av det totala antalet levande insektsarter. Många insekter är väldigt små och svåra att hitta. Många bor dessutom i områden där det är svårt att utföra insamling och studier av insekter. Samtidigt finns det andra insekter rakt under nästan på oss som bara väntar på att upptäckas.

Vad är en insekt?

Insekterna är överlevare

Forskare som studerar fossila fynd har uppskattat att insekter har funnits i mer än 350 miljoner år, vilket är betydligt längre än oss människor. Några av de tidiga insekterna var enorma sländor med ett vingspann på närmare en meter, medan andra var väldigt små. Idag har de största insekterna kroppar som mäter ungefär 10 cm i längd, och vingar med ett spann på uppemot 20 cm. Insekterna har med tiden utvecklats till en väldigt varierad djurgrupp, då de har anpassat sig till livet på jorden.

De finns i nästan alla typer av levnadsmiljöer, och har fantastiska beteenden och egenskaper som låter dem leva och frodas under olika villkor. Insekter är relativt små till storleken, har en hög fortplantningsförmåga och kan livnära sig på i princip vilken föda som helst. Det är därför de har blivit så pass framgångsrika djur i vår värld. De har inte bara utvecklat ett sätt att leva i nästan alla levnadsmiljöer, utan har också utvecklat en förmåga att livnära sig på en rad olika födokällor.

Identifiering av insekter

Den största utmaningen när man håller på att lära sig att identifiera insekter på rätt sätt, är att lära sig namnen på de olika delarna av en insekts kropp. Nybörjare brukar jämföra sina insamlade exemplar med fotografier eller illustrationer av den aktuella insekten. Detta är tillräckligt för den mest grundläggande identifieringen, men eftersom det finns så många olika insektsarter, skulle ett fotografi av varje art vara besvärligt att ha liggandes där hemma. Många arter är dessutom väldigt lika i såväl färg som storlek och form. Ofta är det små skillnader i insektens uppbyggnad som avgör om den tillhör en viss art eller en helt annan art.

Insekter jämfört med människor

Jämfört med människor, är insekter uppbyggda inifrån och ut och upp och ned. Människor har exempelvis sina skelett på insidan av kroppen, med muskler som fäster till detta och låter oss röra oss. Insekter har externa skelett (så kallade exoskelett) och deras muskler fästs på insidan av dessa. Människan har nerver som löper längs ryggen och hjärtat närmare framdelen av kroppen, medan insekterna har hjärtat på ryggen och nerver som löper längs framsidan av kroppen.

Det finns naturligtvis många fler skillnader mellan människor och insekter. Människan har totalt fyra armar och ben, medan insekter har sex. Människan andas med hjälp av lungor, medan insekterna andas genom små hål längs sidorna av kroppen. Hjärtat och blodet är för en insekt inte viktiga för transporten av syre i kroppen. Insekterna luktar med hjälp av sina antenner, smakar med fötterna, och hör med hjälp av särskilda hörselorgan i fötter, mage och ibland även i antennerna.