Om

Vi är ett par inbitna entomologer som har ett stort intresse för det spännande området insektsstudier. Vi har lång erfarenhet av att studera, identifiera och samla insekter. Den kunskap vi under årens lopp har samlat på oss vill vi nu sprida vidare till andra personer som är intresserade av entomologi. Faktum är att vi har svårt att komma på något bättre fritidsintresse, som kombinerar ett närmast oändligt tidsfördriv med den kunskap som det ger att studera insekter och göra efterforskningar på området. Hur mycket tid du är villig att lägga ner på detta intresse spelar ingen roll, detta intresse kan du ägna dig åt när du själv har tid och lust. Du kan ägna precis hur mycket, eller hur lite, tid du vill åt att lära dig mer om de fantastiska varelser som ju insekterna faktiskt är!

Att inte vara bunden till några specifika tider, förutom insekternas egna dygnsrytmer, är också någonting som passar oss väl. Likaså att det får ta den tid det tar, eller åtminstone den tiden man har. Om du inte har mer än en kvart om dagen att ägna åt entomologi, kan du ändå göra det mesta av den tid du faktiskt har genom att gå ut i din trädgård och leta efter insekter i till exempel barken eller under stenar och andra föremål. Har du längre tid, har du naturligtvis också utökade möjligheter. Att ta en heldag i skogen och leta insekter i mossa, myrar och vid vattendrag är bland det absolut bästa vi vet! Kan man dessutom slå läger ute i skogen och även leta insekter där på natten är det förstås ännu bättre. För insekternas beteende påminner trots allt om vårt, i mångt och mycket; de har sina specifika dygnsrytmer och rutiner, och de anpassar sig efter sin levnadsmiljö.

På samma sätt som människors beteenden, och till viss del utseende, skiljer sig åt, präglas även insekterna av sin närmiljö och så att säga sin livsstil. Just att olika insektsarter skiljer sig åt på så många olika vis, tycker vi gör att insekterna som djur blir ännu mer intressanta. Olika insektsarters anatomi skiljer sig åt, bland annat är det ju så att vissa kan flyga och andra inte. Inte minst är det deras mundelar som skiljer sig åt, och just mundelarna påverkar också vilken typ av föda som insekterna livnär sig på. Vi kan fortsätta diskutera insekter i en evighet, för det finns ju egentligen ingenting bättre än entomologins underbara värld!