Hur man identifierar insekter

Hur man identifierar insekter

Själva identifieringen är en stor och viktig del av processen att samla in och studera insekter. Precis som med det mesta runt omkring oss, bygger identifieringen av insekter till stor del på observation. Genom att samla in information och jämföra den med andra fältanteckningar, kan du slutligen identifiera den aktuella insekten. En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna observera insekter är naturligtvis att du har en respekt för deras funktion i vårt ekosystem. Om du har den respekten, kan du nämligen uppskatta insekterna på ett helt annat sätt.

Om du är en insektssamlare och vill njuta av dessa intressanta varelser, finns det tre grundläggande aspekter att ha i åtanke. Genom att ta hänsyn till dessa kommer du ge dig själv den bästa möjligheten att fånga de insekter du letar efter. Det behöver inte vara särskilt svårt, men genom att följa våra handfasta tips och råd, kommer du inte behöva anstränga dig lika hårt för att göra din insektssamling till någonting utöver det vanliga. Allt som krävs är lite kunskap, en gnutta skicklighet och kanske också en aning tur.

Levnadsmiljö

Var uppmärksam på den aktuella insektens levnadsmiljö. Om du letar efter en viss typ av insekt, kommer ditt arbete att underlättas om du förstår var i naturen du hittar den. Trädgårdar är ett exempel på en plats där du kan hitta många olika arter av spindlar, fjärilar, bin och skalbaggar. En annan utmärkt plats är öppna fält, särskilt när det gäller syrsor och spindlar. Skogar och sumpiga områden lockar arter som har specialiserat sig för dessa levnadsmiljöer. Vattendrag är ofta bra platser att leta myggor och sländor på. Du bör vara på din vakt när du försöker hitta insekter bland spillror eftersom dessa miljöer är oförutsägbara. Du kanske oavsiktligt råkar störa bin eller getingar.

Klockslag

De flesta insekter är som mest aktiva kring middagstid, gärna när temperaturen är som högst (detta gäller särskilt bin och fjärilar). Andra insekter såsom myggor är mer aktiva i gryningen eller skymningen, medan andra såsom spindlar och malar är mer aktiva på natten. Du måste därför anpassa dig efter den dygnsrytm som de insekter du försöker hitta vanligtvis har.

Utrustning

Du kan med fördel bära med dig ett förstoringsglas eller en mobiltelefon med kamera, om du har möjlighet till detta. Dessa verktyg gör det möjligt att observera insekterna på närmre håll, vilket är bra eftersom detaljer ofta går förlorade när man betraktar insekter med blotta ögat. Ett digitalt foto av insekten kan dessutom granskas ytterligare i hemmets trygga vrå vid ett senare tillfälle. Du bör också överväga att använda en skissbok eller bärbar dator för att skriva ner de beskrivningar och observationer som du gör. Kan du dessutom låna eller köpa en av de många böcker som finns tillgängliga, där du snabbt kan slå upp insektsarten i fråga, har du alla förutsättningar att lyckas identifiera de insekter du samlar in. Du kan också använda din surfplatta eller smartphone i fält för att slå upp insekter på nätet.

När du ger dig på att försöka identifiera en insekt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus, bör du ställa dig själv några grundläggande frågor.

  • Hur många ben har insekten? Om svaret är sex ben, tittar du troligtvis på en insekt. Om svaret istället är åtta ben, tittar du förmodligen på en spindel.
  • Har insekten vingar? Genom att besvara denna fråga kan du säkerställa om det rör sig om en flygande insekt eller en markburen sådan. Vissa insekter har vingar, men de lämpar sig inte för att flyga med, särskilt inte över längre avstånd.
  • Har insekten antenner eller känselspröt? Om så är fallet, slutar de på en punkt eller är de knöliga vid ändarna?
  • Har den en märkbart rörlig käke eller mundelar? Detta kommer att avslöja mycket information om vilken typ av mat insekten kan tänkas livnära sig på. Spindlar har vanligtvis bitande, tångliknande mundelar medan en fjäril har en sugrörsliknande mundel för att kunna suga nektar från blommor.

Hur man fångar insekter

Hur man fångar insekter

Insekter är de mest geografiskt åtskilda djuren på jorden. Faktum är att de finns i princip överallt. Genom att leta lite kommer du att hitta dem i din bostad, under ditt hus, i väggarna på huset och även på gården runt omkring din fastighet. Insekterna såväl i luften som under jord. De kan även hittas i sjöar, floder, bäckar och andra vattendrag. Det finns till och med insekter i polarisarna! När du har hittat den typ av insekt du letar efter, måste du veta hur du går tillväga för att fånga den. Beroende på vilken insekt det rör sig om, finns det olika verktyg och metoder du kan använda vid infångandet. Det finns såklart många olika ställen där du kan samla in exemplar, men här får du några tips på var du kan hitta insekter.

Under stenar och brädor

För att fånga insekter under stenar och brädor behöver du inte mer än en burk för dödandet och en pincett. Förmodligen behöver du inte gå längre än till din egen bakgård för att hitta stenar och bräder som ligger utspridda. Du kan också titta på fält, vid vägar och i skogsområden. Ha din burk och pincett redo, vänd på stenen eller brädan och använd handen eller pincetten för att fånga de insekter du kan se. Flera olika typer av insekter kan samlas in på detta sätt, bland annat skalbaggar, termiter, myror, tvestjärtar och syrsor. När du har samlat insekter under en sten eller bräda, bör du ställa tillbaka den på samma sätt som du hittade den. Det är viktigt att du gör detta eftersom den ger skydd åt de många olika djurarter som lever där.

Bland lös bark på träd och stockar

Lös bark på träd och stockar är en lämplig levnadsmiljö för en mängd olika insekter såsom skalbaggar, barkborrar, jordlöpare, nattfjärilar och bin. Hitta en stock eller ett träd med lös bark, dra tillbaka barken och se vad du hittar. Samla ihop de insekter du hittar med en pincett och en burk för dödandet.

Bland svampar

När du går igenom ett skogsområde bör du hålla utkik efter gamla eller nedfallna träd. Många av dessa träd har svampar som växer på dem. Genom att bryta upp och riva sönder svampen och med pincett plocka upp insekten som du hittar, kan du lägga nya arter till din samling. Du kan framför allt hitta olika sorters skalbaggar på detta sätt.

I ruttet trä

När du går genom täta skogsområden kan du hitta nedfallna träd och stubbar som har legat där tillräckligt länge för att börja ruttna. Använd en liten mejsel för att bryta loss bitar av det ruttna träet. Riv isär det ruttna träet och se vad du kan hitta. Pincetten och en burk för dödandet är de bästa verktygen du kan använda när du samlar insekter från ruttet trä. Du kan hitta skalbaggar, bin, termiter och myror på detta sätt.

Bland torra löv och förfallet trä

Många olika typer av insekter kan hittas i torkade löv, pinnar och skräp som ligger på marken i parker, vid sjöar och i skogsområden. Du kan samla in insekter genom att lägga skräp i en stor soppåse eller papperskorg. Sprid sedan ut detta över ett vitt papper och var redo med burken och pincetten.

I fönster

Fönstren i ditt hus innehåller förmodligen såväl levande som döda insekter. Många olika sorters flugor, knott, nattfjärilar, skalbaggar, bin och getingar kan du hitta inuti fönsterbrädorna. Många insekter flyger in i dessa, fastnar och dör. Allt du behöver för att samla in dessa är en burk och en pincett.

Puppor

När du letar efter insekter, oavsett om du befinner dig på ett fält, i skogen eller vid en sjö, bör du alltid vara beredd att samla in levande insekter i form av kokonger, puppor och ägg. Du kan placera dem i en insektsbur eller en burk som har lufthål i locket. När insekterna är vuxna har du utmärkta exemplar att tillföra din samling.

Hur man bevarar insekter

Hur man bevarar insekter

När man har fångat insekter är det dags att bevara dem permanent, så man kan visa upp dem och studera dem. Insektslarver samt insekter som har mjuka kroppar eller är väldigt små till storleken förvaras enklast i vätska. Isopropanol (70-procentig) eller liknande är bäst lämpat för detta syfte. Ett alternativ till att använda isopropanol, är att fylla en burk till två tredjedelar med handsprit. Handspriten kommer också att bevara insektens kropp och förhindra att den förruttnar. Handspritens tjockare konsistens kommer dessutom att hålla insekten på plats, vilket gör att den blir enklare och trevligare att titta på.

Det är viktigt att använda en burk som är tillräckligt stor för att den ska rymma insekten, utan att du behöver en större mängd handsprit att fylla burken med. Insekten placeras lämpligast i burken med hjälp av pincett. Genom att koka lite vatten och placera burken i det kokande vattnet i 15 minuter, kan du avlägsna luftbubblor i handspriten. Tänk på att först avlägsna locket på burken, eftersom den annars kommer explodera.

Montering av insekter på nålar

Övriga insekter bevaras på specialdesignade insektsnålar. Stora insekter kan sättas direkt på nålarna, medan mindre insekter kan monteras på särskilda monteringskort. För bästa effekt bör vingarna på fjärilar, malar och trollsländor fällas ut. Detta gör dels att exemplaren är enklare att identifiera och dels får det dem att se bättre ut. Andra insekter bör torkas med ben och antenner justerade på det sätt som ser mest naturligt ut.

Insektsnålar kan du köpa från specialbutiker eller på nätet. Man bör inte använda vanliga nålar för ändamålet, eftersom de rostar och förstör värdefulla exemplar. Dessutom accepteras endast insekter som är monterade på riktiga insektsnålar i tävlingssammanhang. Insektsnålar finns i flera olika storlekar men som generell samlare behöver du förmodligen inte alla dessa.

Så här nålar du olika typer av insekter

Alla insekter som är stora nog att kunna monteras på en nål utan att gå sönder eller förstöras på annat sätt, monterar du genom att föra nålen rakt genom kroppen. Du för nålen genom insekten från ovansidan av kroppen och neråt. Var nålen bör sättas beror på vilken typ av insekt det rör sig om. Nålen bör placeras genom en av insektens tyngre kroppsdelar utan att den förstör viktiga karaktäristiska drag hos insekten. Så här monterar du några av de vanligaste insektstyperna:

  • Bin, getingar, flugor och liknande: Nåla genom bröstkorgen mellan de främre vingvästena och något till höger om centrallinjen.
  • Skinnbaggar: Nåla mellan skölden, det vill säga det triangulära området mellan vingfästena.
  • Gräshoppor, syrsor och liknande: Nåla mellan det främsta av de tre segment som utgör insektens mellankropp, eller genom “sadeln” något till höger om centrallinjen.
  • Skalbaggar: Nåla genom den främre delen av den högra vingen, nära centrallinjen.
  • Fjärilar, sländor, malar och liknande: Nåla genom bröstkorgens mitt mellan framvingarnas fästen.

Tips för montering på nålar

Du kan med fördel använda lite cellplast eller liknande när du nålar och monterar dina exemplar. I takt med att varje exemplar nålas, trycker du nålen mot cellplasten tills insekten ligger på ytan med ungefär en fjärdedel eller en tredjedel av nålen blottad över insekten. Detta underlättar hanteringen av exemplaret. Justera sedan ben, antenn och vingar med en tång för att få till en så naturlig position som möjligt, och håll dem på plats med extra nålar om så krävs. Låt exemplaret torka i önskad ställning under 7 till 8 dagar innan du fortsätter. För att förhindra hängande bakkropp hos insekter med mjuka kroppar, såsom syrsor och vandrande pinnar, kan du använda två tillfälliga nålar som stöd. Placera i sådana fall nålarna så de korsas i en vinkel som gör att bakkroppen vilar där nålarna korsas. Du kan även använda en bit tunn kartong på de andra nålarna. När exemplaret har torkat, kommer det att vara i rätt ställning och de tillfälliga nålarna kan då tas bort.

Platta bitar med cellplast eller annat poröst material kan också vara lämpliga som tillfälliga hållare för nålade exemplar medan de märks, identifieras eller arrangeras in i montrar.