Hur man identifierar insekter

Hur man identifierar insekter

Själva identifieringen är en stor och viktig del av processen att samla in och studera insekter. Precis som med det mesta runt omkring oss, bygger identifieringen av insekter till stor del på observation. Genom att samla in information och jämföra den med andra fältanteckningar, kan du slutligen identifiera den aktuella insekten. En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna observera insekter är naturligtvis att du har en respekt för deras funktion i vårt ekosystem. Om du har den respekten, kan du nämligen uppskatta insekterna på ett helt annat sätt.

Om du är en insektssamlare och vill njuta av dessa intressanta varelser, finns det tre grundläggande aspekter att ha i åtanke. Genom att ta hänsyn till dessa kommer du ge dig själv den bästa möjligheten att fånga de insekter du letar efter. Det behöver inte vara särskilt svårt, men genom att följa våra handfasta tips och råd, kommer du inte behöva anstränga dig lika hårt för att göra din insektssamling till någonting utöver det vanliga. Allt som krävs är lite kunskap, en gnutta skicklighet och kanske också en aning tur.

Levnadsmiljö

Var uppmärksam på den aktuella insektens levnadsmiljö. Om du letar efter en viss typ av insekt, kommer ditt arbete att underlättas om du förstår var i naturen du hittar den. Trädgårdar är ett exempel på en plats där du kan hitta många olika arter av spindlar, fjärilar, bin och skalbaggar. En annan utmärkt plats är öppna fält, särskilt när det gäller syrsor och spindlar. Skogar och sumpiga områden lockar arter som har specialiserat sig för dessa levnadsmiljöer. Vattendrag är ofta bra platser att leta myggor och sländor på. Du bör vara på din vakt när du försöker hitta insekter bland spillror eftersom dessa miljöer är oförutsägbara. Du kanske oavsiktligt råkar störa bin eller getingar.

Klockslag

De flesta insekter är som mest aktiva kring middagstid, gärna när temperaturen är som högst (detta gäller särskilt bin och fjärilar). Andra insekter såsom myggor är mer aktiva i gryningen eller skymningen, medan andra såsom spindlar och malar är mer aktiva på natten. Du måste därför anpassa dig efter den dygnsrytm som de insekter du försöker hitta vanligtvis har.

Utrustning

Du kan med fördel bära med dig ett förstoringsglas eller en mobiltelefon med kamera, om du har möjlighet till detta. Dessa verktyg gör det möjligt att observera insekterna på närmre håll, vilket är bra eftersom detaljer ofta går förlorade när man betraktar insekter med blotta ögat. Ett digitalt foto av insekten kan dessutom granskas ytterligare i hemmets trygga vrå vid ett senare tillfälle. Du bör också överväga att använda en skissbok eller bärbar dator för att skriva ner de beskrivningar och observationer som du gör. Kan du dessutom låna eller köpa en av de många böcker som finns tillgängliga, där du snabbt kan slå upp insektsarten i fråga, har du alla förutsättningar att lyckas identifiera de insekter du samlar in. Du kan också använda din surfplatta eller smartphone i fält för att slå upp insekter på nätet.

När du ger dig på att försöka identifiera en insekt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus, bör du ställa dig själv några grundläggande frågor.

  • Hur många ben har insekten? Om svaret är sex ben, tittar du troligtvis på en insekt. Om svaret istället är åtta ben, tittar du förmodligen på en spindel.
  • Har insekten vingar? Genom att besvara denna fråga kan du säkerställa om det rör sig om en flygande insekt eller en markburen sådan. Vissa insekter har vingar, men de lämpar sig inte för att flyga med, särskilt inte över längre avstånd.
  • Har insekten antenner eller känselspröt? Om så är fallet, slutar de på en punkt eller är de knöliga vid ändarna?
  • Har den en märkbart rörlig käke eller mundelar? Detta kommer att avslöja mycket information om vilken typ av mat insekten kan tänkas livnära sig på. Spindlar har vanligtvis bitande, tångliknande mundelar medan en fjäril har en sugrörsliknande mundel för att kunna suga nektar från blommor.