Hur man fångar insekter

Hur man fångar insekter

Insekter är de mest geografiskt åtskilda djuren på jorden. Faktum är att de finns i princip överallt. Genom att leta lite kommer du att hitta dem i din bostad, under ditt hus, i väggarna på huset och även på gården runt omkring din fastighet. Insekterna såväl i luften som under jord. De kan även hittas i sjöar, floder, bäckar och andra vattendrag. Det finns till och med insekter i polarisarna! När du har hittat den typ av insekt du letar efter, måste du veta hur du går tillväga för att fånga den. Beroende på vilken insekt det rör sig om, finns det olika verktyg och metoder du kan använda vid infångandet. Det finns såklart många olika ställen där du kan samla in exemplar, men här får du några tips på var du kan hitta insekter.

Under stenar och brädor

För att fånga insekter under stenar och brädor behöver du inte mer än en burk för dödandet och en pincett. Förmodligen behöver du inte gå längre än till din egen bakgård för att hitta stenar och bräder som ligger utspridda. Du kan också titta på fält, vid vägar och i skogsområden. Ha din burk och pincett redo, vänd på stenen eller brädan och använd handen eller pincetten för att fånga de insekter du kan se. Flera olika typer av insekter kan samlas in på detta sätt, bland annat skalbaggar, termiter, myror, tvestjärtar och syrsor. När du har samlat insekter under en sten eller bräda, bör du ställa tillbaka den på samma sätt som du hittade den. Det är viktigt att du gör detta eftersom den ger skydd åt de många olika djurarter som lever där.

Bland lös bark på träd och stockar

Lös bark på träd och stockar är en lämplig levnadsmiljö för en mängd olika insekter såsom skalbaggar, barkborrar, jordlöpare, nattfjärilar och bin. Hitta en stock eller ett träd med lös bark, dra tillbaka barken och se vad du hittar. Samla ihop de insekter du hittar med en pincett och en burk för dödandet.

Bland svampar

När du går igenom ett skogsområde bör du hålla utkik efter gamla eller nedfallna träd. Många av dessa träd har svampar som växer på dem. Genom att bryta upp och riva sönder svampen och med pincett plocka upp insekten som du hittar, kan du lägga nya arter till din samling. Du kan framför allt hitta olika sorters skalbaggar på detta sätt.

I ruttet trä

När du går genom täta skogsområden kan du hitta nedfallna träd och stubbar som har legat där tillräckligt länge för att börja ruttna. Använd en liten mejsel för att bryta loss bitar av det ruttna träet. Riv isär det ruttna träet och se vad du kan hitta. Pincetten och en burk för dödandet är de bästa verktygen du kan använda när du samlar insekter från ruttet trä. Du kan hitta skalbaggar, bin, termiter och myror på detta sätt.

Bland torra löv och förfallet trä

Många olika typer av insekter kan hittas i torkade löv, pinnar och skräp som ligger på marken i parker, vid sjöar och i skogsområden. Du kan samla in insekter genom att lägga skräp i en stor soppåse eller papperskorg. Sprid sedan ut detta över ett vitt papper och var redo med burken och pincetten.

I fönster

Fönstren i ditt hus innehåller förmodligen såväl levande som döda insekter. Många olika sorters flugor, knott, nattfjärilar, skalbaggar, bin och getingar kan du hitta inuti fönsterbrädorna. Många insekter flyger in i dessa, fastnar och dör. Allt du behöver för att samla in dessa är en burk och en pincett.

Puppor

När du letar efter insekter, oavsett om du befinner dig på ett fält, i skogen eller vid en sjö, bör du alltid vara beredd att samla in levande insekter i form av kokonger, puppor och ägg. Du kan placera dem i en insektsbur eller en burk som har lufthål i locket. När insekterna är vuxna har du utmärkta exemplar att tillföra din samling.