Hur man bevarar insekter

Hur man bevarar insekter

När man har fångat insekter är det dags att bevara dem permanent, så man kan visa upp dem och studera dem. Insektslarver samt insekter som har mjuka kroppar eller är väldigt små till storleken förvaras enklast i vätska. Isopropanol (70-procentig) eller liknande är bäst lämpat för detta syfte. Ett alternativ till att använda isopropanol, är att fylla en burk till två tredjedelar med handsprit. Handspriten kommer också att bevara insektens kropp och förhindra att den förruttnar. Handspritens tjockare konsistens kommer dessutom att hålla insekten på plats, vilket gör att den blir enklare och trevligare att titta på.

Det är viktigt att använda en burk som är tillräckligt stor för att den ska rymma insekten, utan att du behöver en större mängd handsprit att fylla burken med. Insekten placeras lämpligast i burken med hjälp av pincett. Genom att koka lite vatten och placera burken i det kokande vattnet i 15 minuter, kan du avlägsna luftbubblor i handspriten. Tänk på att först avlägsna locket på burken, eftersom den annars kommer explodera.

Montering av insekter på nålar

Övriga insekter bevaras på specialdesignade insektsnålar. Stora insekter kan sättas direkt på nålarna, medan mindre insekter kan monteras på särskilda monteringskort. För bästa effekt bör vingarna på fjärilar, malar och trollsländor fällas ut. Detta gör dels att exemplaren är enklare att identifiera och dels får det dem att se bättre ut. Andra insekter bör torkas med ben och antenner justerade på det sätt som ser mest naturligt ut.

Insektsnålar kan du köpa från specialbutiker eller på nätet. Man bör inte använda vanliga nålar för ändamålet, eftersom de rostar och förstör värdefulla exemplar. Dessutom accepteras endast insekter som är monterade på riktiga insektsnålar i tävlingssammanhang. Insektsnålar finns i flera olika storlekar men som generell samlare behöver du förmodligen inte alla dessa.

Så här nålar du olika typer av insekter

Alla insekter som är stora nog att kunna monteras på en nål utan att gå sönder eller förstöras på annat sätt, monterar du genom att föra nålen rakt genom kroppen. Du för nålen genom insekten från ovansidan av kroppen och neråt. Var nålen bör sättas beror på vilken typ av insekt det rör sig om. Nålen bör placeras genom en av insektens tyngre kroppsdelar utan att den förstör viktiga karaktäristiska drag hos insekten. Så här monterar du några av de vanligaste insektstyperna:

  • Bin, getingar, flugor och liknande: Nåla genom bröstkorgen mellan de främre vingvästena och något till höger om centrallinjen.
  • Skinnbaggar: Nåla mellan skölden, det vill säga det triangulära området mellan vingfästena.
  • Gräshoppor, syrsor och liknande: Nåla mellan det främsta av de tre segment som utgör insektens mellankropp, eller genom “sadeln” något till höger om centrallinjen.
  • Skalbaggar: Nåla genom den främre delen av den högra vingen, nära centrallinjen.
  • Fjärilar, sländor, malar och liknande: Nåla genom bröstkorgens mitt mellan framvingarnas fästen.

Tips för montering på nålar

Du kan med fördel använda lite cellplast eller liknande när du nålar och monterar dina exemplar. I takt med att varje exemplar nålas, trycker du nålen mot cellplasten tills insekten ligger på ytan med ungefär en fjärdedel eller en tredjedel av nålen blottad över insekten. Detta underlättar hanteringen av exemplaret. Justera sedan ben, antenn och vingar med en tång för att få till en så naturlig position som möjligt, och håll dem på plats med extra nålar om så krävs. Låt exemplaret torka i önskad ställning under 7 till 8 dagar innan du fortsätter. För att förhindra hängande bakkropp hos insekter med mjuka kroppar, såsom syrsor och vandrande pinnar, kan du använda två tillfälliga nålar som stöd. Placera i sådana fall nålarna så de korsas i en vinkel som gör att bakkroppen vilar där nålarna korsas. Du kan även använda en bit tunn kartong på de andra nålarna. När exemplaret har torkat, kommer det att vara i rätt ställning och de tillfälliga nålarna kan då tas bort.

Platta bitar med cellplast eller annat poröst material kan också vara lämpliga som tillfälliga hållare för nålade exemplar medan de märks, identifieras eller arrangeras in i montrar.