Insekternas värld

Entomologi betyder läran om insekter och är ett område där mycket forskning görs. Det är också enkelt att själv komma igång och studera insekter, dels i fält och dels genom insektssamlingar. Insekter är väldigt spännande djur, som aldrig upphör att förbluffa oss. Kände du till exempel till följande fakta om insekter?

 • Husflugor hittar socker med hjälp av sina fötter, vilka är 10 miljoner gånger känsligare än den mänskliga tungan.
 • Fästingar kan växa i storlek från motsvarande ett riskorn till motsvarande en kula.
 • Ungefär 2 000 silkeskokonger krävs för att producera ett halvkilo silke.
 • Ett bi kan flyga upp till 10 mil per dag medan den samlar in föda.
 • Myror kan lyfta och bära drygt 50 gånger sin egen kroppsvikt.
 • När spillningen från miljontals nötkreatur började förstöra marken i Australien, fick dyngbaggar importeras för att lindra problemet.
 • Getingar livnär sig på jäst juice, vilken kan göra dem “fulla” och få dem att svimma.
 • Drottningen av en viss termitart kan lägga 40 000 ägg på en dag.
 • Honungsbin måste göra cirka tio miljoner resor för att samla ihop tillräckligt mycket nektar för att tillverka ett halvkilo honung.
 • Insekter har funnits i ungefär 350 miljoner år, medan människan endast har funnits i 130 000 år.
 • De olika arterna av skalbaggar står tillsammans för en fjärdedel av alla kände växt- och djurarter. Det finns fler sorters skalbaggar än växtarter.
 • Begreppet “smekmånad” härstammar från medeltiden, då ett nygift par försågs med tillräckligt mycket honungsvin för att klara sig under den första månaden av äktenskapet.
 • För att överleva under de kalla vintermånaderna, ersätter många insekter vattnet i sina kroppar med en kemikalie vid namn glycerol, som förhindrar att växterna fryser ihjäl under de låga temperaturerna.
 • Det finns nästan lika många arter av myror (8 800) som det finns fågelarter (9 000).
 • Manliga myggor biter inte människor, utan lever på växtsaft och andra naturliga vätskor från växter samt nedbrytning av organiskt material.
 • Det finns ungefär 1,5 miljoner olika insektsarter världen över som har namngivits.
 • Ungefär en tredjedel av alla insekter är köttätare, och de flesta jagar sin föda istället för att äta ruttnande kött eller dynga.
 • Det äldsta kända fossilet av en insekt är 400 miljoner år gammalt, och är en så kallad hoppstjärt. Idag finns 7 000 arter av hoppstjärtar i världen, varav 415 av dessa lever i Sverige.

Insekternas värld

Insekternas numerär

Även om siffran för antalet beskrivna insektsarter idag ligger på 1,5 miljoner, är en försiktigare uppskattning att det finns ungefär 2 miljoner insektsarter runt om i världen. Enligt andra uppskattningar finns det 30 miljoner insektsarter, vilket skulle betyda att bara en liten del av dessa i dagsläget är kända för oss människor. Räknat i antalet individer, tror man att det finns ungefär 10 triljoner levande insekter på jorden.

Vissa insekter är mer sociala än andra. I ett myrbo i Jamaica beräknade man att 630 000 individer levde, och ett sydamerikanskt termitbo beräknade man innehöll tre miljoner termiter. Även gräshoppssvärmar kan innehålla ett extremt stort antal enskilda insekter, uppemot en miljard individer närmare bestämt.

De faktorer som gör att ett så pass stort antal insektsarter och enskilda individer lever på vår jord, beror bland annat på insekternas långa historia, deras breda geologiska spridning, deras flygförmåga, den ringa storleken som gör det möjligt att överleva i nästan alla olika slags miljöer, deras förmåga att lagra spermier för en fördröjd befruktning, och deras förmåga att anpassa sig efter sin levnadsmiljö. Insekternas fertilitet och reproduktionsförmåga är anmärkningsvärd, vilket har lett till det stora antalet enskilda insekter i naturen.

Östafrikanska termitdrottningar har visat sig kunna lägga ett ägg varannan sekund, det vill säga upp till 43 000 ägg per dag. Vid uppskattning av antalet husflugor används ibland en formel, där man räknar att antalet ättlingar till ett par husflugor, under förutsättning att de skulle överleva under fem månader, skulle uppgå till inte mindre än 190 kvintiljoner individer. Faktum är att det finns hela 200 miljoner insekter för varje människa som går på vår planet!

Bli amatörentomolog

Förhoppningsvis har vi lyckats öppna dina ögon för de fantastiska insekterna och det spännande område som entomologin utgör. För att själv komma igång och studera insekter, och samla in och visa upp dem, behöver du inte genomgå någon formell utbildning. Du behöver heller inte någon dyr utrustning, utan de flesta saker har du förmodligen redan där hemma. Allt du behöver är en passion, lite kunskap samt några goda råd och tips. Sedan är du redo att i egenskap av amatörentomolog ge dig ut i fält och iaktta insekterna i deras naturliga miljöer!